Śpiąca Królewna.

Temat: Opracowane zagadnienia na PiSP
...na rodzaj badania (horyzontalna - przez porównanie, odniesienie do przeszłości) Pedagogika futurologiczna - przyszłości: - prognozowanie wychowania - czy będzie miało sens Kryterium poznania wg. J. Gniteckiego 3 sfery - faktów, działań, wartości Fakt - Jest człowiek (pedagogika empiryczna) Działanie - kim staje się człowiek (pedagogika prakseologiczna) Wartość - kim ma być człowiek ( pedagogika hermeneutyczna)
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,454.htmlTemat: pytania z ogólnej
taką wiadomość otrzymalam od V roku: - fenomeny wychowania według Frostiga - jak Suchodolski argumentuje odmienność pedagogiki od innych nauk o człowieku - zadania pedagogiki ogólnej wg Sośnickiego - rozumienie wychowania przez Mysłakowskiego - wychowanie jako fakt społeczny wg Mysłakowskiego i - pedagogika hermeneutyczna według Folkierskiej, -. Pedagogika jako nauka antropologiczna -. Czym różni się pedagogika od innych nauk wg Stróżewskiego - pulsujące kategorie folkierskiej - coś z Fisherem
Źródło: pso2008.fora.pl/a/a,106.html


Temat: Opracowane zagadnienia na PiSP
...międzyludzkich (opiekuńcza, społeczna, kultury, rolnicza) - ze względu na rodzaj badania (horyzontalna - przez porównanie, futurologiczna -odniesienie do przeszłości) Klasyfikacja wg J. Gniteckiego: 3 sfery pedagogiki : 1. faktów – kim jest człowiek ? Pedagogika empiryczna 2. działań – kim staje się człowiek ? Pedagogika prakseologiczna PEDAGOGIKA OGÓLNA 3. wartości – kim ma być człowiek ? Pedagogika hermeneutyczna 29. Funkcje pedagogiki : • deskryptywna – opisuje to co jest w wychowaniu, stwierdza fakt,że zachodzi dane zjawisko • wyjaśniająca wyjaśnia zjawiska, które opisuje na podstawie danych, ustalonych relacji między zjawiskami, faktami • prognostyczna –przewiduje i prognozuje możliwości w edukacji i wychowaniu ale może też przewidywać niekorzystne zjawiska i przez...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,454.html